Denna sida innehåller ett antal fågelbilder presenterade artvis.
De är slumpmässigt utlagda men du hittar

Artlistan i sin helhet i alfabetisk ordning

till höger under


(Eller använd länken ovan)


med ett smakprov på mina foton.
torsdag 22 januari 2015

fredag 9 januari 2015

GALLERI

Här kommer jag,
att presentera mina foton.
Art för art.
I alfabetisk ordning.
Från And till Örn.
 
(Inläggsordningen är helt slumpartad.
'Nya' arter tillkommer hela tiden,
antingen med material från mitt arkiv
eller med för mig nya arter.)

Galleriet kommer att kompletteras och förändras kontinuerligt.


Ett  + efter artnamnet betyder,
att arten eller fler bilder tillkommit nyligen.
En parentes (   ) runt namnet indikerar bilder av undermålig kvalitet.


 
 • Gråhakedopping
 • Gråsiska
 • Gråsparv +
 • Gräsand
 • Grönbena
 • Grönfink
 • Gröngöling   +
 • Grönsiska
 • Grönsångare
 • Gulsparv
 • Gulärla  
 • Gärdsmyg
 • Gäss
 • Gök
 • Havsörn
 • Hornuggla
 • Hussvala
 • Häger
 • Hämpling 
 • Hökuggla   +
 • Jorduggla   +
 • Kaja   +     
 • Kattuggla
 • Kentsk tärna
 • Knipa      
 • Koltrast
 • Kricka
 • Kråka
 • Kungsfågel
 • Kustpipare
 • Kärrsnäppa
 • Ladusvala
 • Ljungpipare    +
 • Lärkfalk  
 • Lövsångare
 • Mindre strandpipare    +
 • Nötskrika
 • Nötväcka   
 • Ormvråk
 • Pilfink
 • Råka
 • Rödbena
 • Rödhake
 • Rödstjärt
 • Rödvingetrast   +
 • Rörhöna     +
 • Salskrake
 • Skata
 • Skedand
 • Skogssnäppa
 • Skrattmås
 • Skräntärna
 • Skäggdopping
 • Skäggmes
 • Skärfläcka
 • Smådopping     +
 • Smålom
 • Småtärna
 • Snatterand
 • Snösparv
 • Sothöna  
 •  Sparvhök   +
 • Spillkråka    +
 • Steglits
 • Stenknäck
 • Stenskvätta   
 • Stjärtand
 • Stjärtmes   +
 • Stork   +
 • Storlabb   +
 • Storlom   +
 • Storskarv +
 • Storskrake
 • Storspov
 • Strandskata
 • Strömstare
 • (Styltlöpare)   
 • Större hackspett   +
 • Större strandpipare
 • Svartmes
 • Svarthakedopping
 • Svarthalsad dopping    +
 • Svarthätta
 • Svartsnäppa     +
 • Svarttärna   +
 • Svartvit flugsnappare
 • Svärta
 • Sångsvan
 • Sädesärla
 • Sävsparv  
 • Sävsångare    
 • Talgoxe
 • Tofsvipa
 • Tornfalk 
 • Trana
 • Trädkrypare
 • Törnskata
 • Vigg
 • Årta
 • Ägretthäger
 • Uppdaterad 2015 10 21