Denna sida innehåller ett antal fågelbilder presenterade artvis.
De är slumpmässigt utlagda men du hittar

Artlistan i sin helhet i alfabetisk ordning

till höger under


(Eller använd länken ovan)


med ett smakprov på mina foton.
måndag 12 maj 2014

Brushane

 
 
(Calidris pugnax)
 
  
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Fler/andra bilder kommer.
 
 
 
 
 

Rödbena

 
(Tringa totanus)
 
 
 
  
 
  

 

 
 
 


 
 


 
 


 
 
 
  Storspov

 
 
(Numenius arquata)
 
 

 

 
Utbyte av bilder på gång.
 

 

 
 

 


 

 


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fler/andra bilder kommer ....