Denna sida innehåller ett antal fågelbilder presenterade artvis.
De är slumpmässigt utlagda men du hittar

Artlistan i sin helhet i alfabetisk ordning

till höger under


(Eller använd länken ovan)


med ett smakprov på mina foton.
måndag 28 oktober 2013

Blåmes (Parus caeruleus alt. Cyanistes caeruleus) 
 


  
 
 
 
 
                                               ,

tisdag 22 oktober 2013

Stenknäck(Coccothraustes coccothraustes)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

lördag 19 oktober 2013